Mezőgecse

 
     A jelenleg ezer lelket számláló község Beregszásztól tíz kilométerre fekszik, a várostól délkeleti irányban. 

    A település nevét először 1232-ben említik a krónikák. A község a Gecsey család ősi fészke, már a XIV. században népes és virágzó faluként említik. "1464-ben Mátyás királytól nyert adomány alapján beiktattak a leleszi konvent által Gecsey Gergely, Márton, György és Bálint Gecse birtokába az összes királyi joggal együtt" - olvashatjuk a korabeli latin nyelvű iratokban.  A XVIII. századtól kezdve mind több itteni birtokrész kerül a Kajdy nemes család kezére. "A hajdani fatemplom helyett az 1805. június 25-én kelt királyi engedélynél fogva Kajdy Lajos és neje, Ludányi Bay Teréz a mostani kőtemplomot és paplakot emelte az egyház számára, a fölszentelés 1817. szeptember 21-én Fazekas János lelkész idejében történvén", írja vidékünk szorgos és lelkes kutatója, Lehoczky Tivadar.

 

Mezőgecse - falusi szálláshelyek