verecke tour
Tourinform és Szolgáltató Iroda
90200 Beregszász, Bethlen Gábor u.2., Kárpátalja, Ukrajna,
Pásztor Ferenc Közösségi Ház épülete
mob:+380-507-453-457 (UA), 06 20 4981423 (HU)
verecke7@gmail.com  |  http://karpataljaturizmus.hu

Kárpátaljai utazások · Helytörténet · Kárpátalja. Ungvári vár.

Kárpátalja. Ungvári vár.

Ung megye Magyarország legkorábbi megyéi közé tartozott, már egy 1085. évi esemény kapcsán említik Ung várát.
Az első vár, az Anonymusnál szerepelő.....

Castrom Hung volt, mely már a honfoglaláskor létezett. A második a tatárjárás után épült, a mai Gerény területén. Ez a vár a XIV. század első évtizedében pusztult el.
A jelenleg is álló vár építését Drugeth Fülöp és öccse, János kezdte meg 1320 körül.

II. Rákóczi Ferenc , gyakran fogadta itt külföldi követeit. A szabadságharc bukása után császári ezredek tanyája. 1776-ban Mária Terézia a várat a görög katolikus püspökségnek adományozta, s 1778-tól papneveldét alakítottak ki az épületben.
A vár az Ung folyó jobb partján egy vulkanikus eredetű sziklára épült. Többször átépítették a védelmi céloknak megfelelően. Területe 2, 5 ha. Az északkeleti oldalról meredek sziklafal határolja, három oldalról pedig 15-20 m széles, 8-10 m mély szárazárok. A vár külső kapuja előtt volt az elővár, ahol a katonák laktak. A külső várat ötbástyás andezitből épült védőfal veszi körül, a bástyák közül három un. fülesbástya.
Többször átépített kapu vezet a belső várba. A palota kétemeletes, saroktornyos, belső udvaros. A keleti kapun az 1598-as évszám s a Drugeth család seregélyes címerének töredéke látható.
A várkertben megtalálhatók az 1728-ban leégett középkori gótikus templom konzervált romjai. A templom történelmi jelentőséggel bír. 63 görögkeleti pap1646-ban itt tett hűségesküt a római pápára, létrehozva ezáltal a kárpátaljai görög katolikus egyházat.
A várkertben található a XIX. századi helyi öntöttvas-művészet két remekműve: a Pinenő Hermész és a Héraklész a lernai hidrával.
A várpalota 30 termében a Kárpátaljai Honismereti Múzeum kiállításai tekinthetők meg. Különös figyelmet érdemel a népművészeti, természettudományi, népi hangszereket bemutató részleg, valamint az ősnyomtatványok és ikonok terme.

« Vissza az előző oldalra