verecke tour
Tourinform és Szolgáltató Iroda
90200 Beregszász, Bethlen Gábor u.2., Kárpátalja, Ukrajna,
Pásztor Ferenc Közösségi Ház épülete
mob:+380-507-453-457 (UA), 06 20 4981423 (HU)
verecke7@gmail.com  |  http://karpataljaturizmus.hu

Kárpátaljai utazások · Helytörténet · Beregszászi járás Balazsér

Beregszászi járás Balazsér

A termékeny földdel rendelkező Balazsért szorgos földművesek lakják. A település Beregszásztól 7 kilométerre, délnyugatra, a Beregszász - Nagydobrony - Csap közút mentén terül el. A falun átfolyik a náddal, gyékénnyel és mindenféle más vízinövénnyel benőtt Vérke (Basa).
 

1967-ig önálló közigazgatással rendelkezett. Ekkor a falut Makkosjánosihoz csatolták. A település lakói nem nyugodtak bele önállóságuk elvesztésébe: 1993-tól ismét önálló községként jegyzik. Társközsége Makkosjánosi.

Árpád-kori település. A legrégebbi időben a Káta nemzetségbeli Gabriel Tamás fia, János öröklött birtoka volt. 1461-ben Surányi Zsigmond fiainak, Jánosnak és Antalnak fiai, György és Pál lettek beiktatva Balazsér helység birtokába, a krónikák bejegyzései szerint. 1567-ben Miksa király német hadereje a környéken portyázva a falut feldúlta, jóllehet, már az azt megelőző évben a tatárok nyolc házat elhamvasztottak. E bajt még tetézte az a körülmény, hogy 1569-ben Szentbenedeki János és Szentjánosi Lajos munkácsi tiszttartók felfegyverzett beregszászi jobbágyokkal Csarnavodai Surány László itteni birtokát megrohanva több jobbágyát elkergették.

V. századbeli csúcsíves főtemploma, amelyet Zsigmond király idejében Szent Barnabás tiszteletére építettek, hajdan a római katolikusoké volt. 1801-1803 között a reformátusok átalakították, és toronnyal látták el. Az 1870-es években még állt a római katolikusok kápolnája is.

Görög katolikus egyháza az 1700-as évek előtt alakult, 1949 és 1990 között ebben a faluban is hivatalosan beszüntették a görög katolikus egyházat, pravoszlávként tartották nyilván. 1990 után a görög katolikus egyházközség visszakapta jogait. Református egyházát 1558-ban alapították meg.

Figyelemre méltó, hogy a vallásellenességéről elhíresült szovjet érát követően a balazséri reformátusok elsőként láttak hozzá új templom építéséhez. Melynek átadására 1991 nyarán került sor.

A községnek 50 polgára vett részt az első világháborúban, közülük öten elestek. A sztálinisták 1944 őszén több mint ötven férfit hurcoltak el innen, közülük 23-an a lágerekben lelték halálukat.

    « Vissza az előző oldalra