verecke tour
Tourinform és Szolgáltató Iroda
90200 Beregszász, Bethlen Gábor u.2., Kárpátalja, Ukrajna,
Pásztor Ferenc Közösségi Ház épülete
mob:+380-507-453-457 (UA), 06 20 4981423 (HU)
verecke7@gmail.com  |  http://karpataljaturizmus.hu

Kárpátaljai utazások · Helytörténet · Beregszászi járás Beregsom

Beregszászi járás Beregsom

Beregsom Beregszásztól 22 km-re, a Csap - Nagydobrony - Beregszász országút mentén fekszik. Vasútállomása a település központjától 2 km-re, Zápszonyban található (Som - Kaszony).
 

Beregsom Árpád-kori település, sokáig királyi birtok volt. Első említése 1272-ből való, melyből megtudjuk, hogy Som Lónyával határos királyi helység volt. 1318-ban Róbert Károly idejében a település a munkácsi várispánsághoz tartozott. Hogy a somi hegyen évszázadok óta szőlő terem, azt bizonyítja egy, még az 1410-es évek végén indított per: ekkor Kaffai Pán Endre és Helek munkácsi várnagyok pert indítottak Szécsi fiai, Jakab és György ellen, mivel ezek a Somban talált 41 hordó borukat erőszakosan lefoglalták. " A bor - olvashatjuk a további fejleményeket - 2000 forintra becsültetett, s egyszersmind a vádlottak a nádori szék elé idézettek". A XV-XVI. században részbirtokaik voltak itt a Bégányiaknak, a Gálszécsieknek, s főként a Lónyaiaknak.

1566-ban a Tokaj alól visszavonuló tatárok a falut megsarcolták, a nép egy részét elkergették. Tőlük különös, szokatlan módon a házakat nem gyújtották fel.

A XIX. században birtokoltak itt a Lónyai családon kívül földrészekkel a Bernáth, a Bay, a Bárczy, és a Rácz család. Lehoczky Tivadar neves helytörténész mintegy 140 évvel ezelőtt ezeket a sorokat írta: "Ekkoriban a következő családok népesítették be Beregsomot: Bari, Bartha, Baksa, Deme, Balogh, Gerzsenyi, Ködöböcz, Károlyi, Nagy, Kun, Sütő." Ugyanő a település határáról a következőket jegyezte meg: "termékeny s jól művelt határában nagy tölgyerdők, s jó zamatú bort termő szőlők díszlenek."

Reformált anyagyülekezetét 1605-ben alapították meg. Anyakönyve 1773-ban kezdődik.

1944-ben a sztálinisták 81 férfit hurcoltak el a községből, közülük 24-en odavesztek. A II. világháborúban 19-en haltak hősi halált.
 

    « Vissza az előző oldalra