verecke tour
Tourinform és Szolgáltató Iroda
90200 Beregszász, Bethlen Gábor u.2., Kárpátalja, Ukrajna,
Pásztor Ferenc Közösségi Ház épülete
mob:+380-507-453-457 (UA), 06 20 4981423 (HU)
verecke7@gmail.com  |  http://karpataljaturizmus.hu

Kárpátaljai utazások · Helytörténet · Kárpátalja. Szélestói fatemplom.

Kárpátalja. Szélestói fatemplom.

A kárpátaljai ruszin népi építészet csúcsának számítanak a jellegzetes, többségében a XVIII. században épült fatemplomok, bár az utóbbi évtizedekben ezek sokat veszítettek vonzerejükből. A több száz éves ikonosztázokat a legtöbb helyen újra cserélték, az eredeti falfestményekkel borított belső falakat falemezekkel takarták le, a tornyokat fedő zsindelyt bádogtető váltotta fel.

Az Ungvártól északra, az Ung völgyében található templomok hagyományos, hosszhajós elrendezésűek (előtér, hajó, szentély), és tornyukat pagodaszerű, sátortetős tetőszerkezet fedi.
Az ungvári Szabadtéri Falumúzeum legszebb épülete a Szélestóról származó lemkó fatemplom. A görög katolikus fatemplomot Szent Mihály tiszteletére szentelték, építésekor 1777-ben egyetlen szöget sem használtak. Vannak feltételezések, miszerint a dátum csak egy felújításra vonatkozik, és az építése 50 évvel előrébb tehető.
1927-ben megvásárolta a munkácsi pravoszláv gyülekezet és a Latorca partján újra csak szög nélkül ácsolták össze. A skanzenbe 1974-ben került, de itt már nem sikerült eredeti módon szög nélkül összeszerelni.
A tölgyfagerendákból ácsolt boronafalas templom szentélye egyenes záródású. A bábinec (az előtér) és a hajó szélessége egyforma. A hajót négyes tagolású, a szentélyt kettős tagolású, késő barokk, tornyos sátortető fedi. A bábinec felett 22 méter magas, zsindelyborítású harangtorony van. A keletről nyugatra emelkedő tornyok hagymakupolákban végződnek. Az egész épületet a keleti oldal kivételével faragott oszlopos tornác veszi körül. Az eredeti templombelsőt nem sikerült helyreállítani. A hajót négy rokokó stílusban épült ablak tölti meg fénnyel. A templom ikonosztáza a XVIII. században készült. A régi ikonosztáz megmaradt ikonjai mellé az alsókalocsai templomból hoztak át ikonokat. Ezeket az ikonokat fára festették tojás-tempera alapú festékkel. A hajót lépcsős kupola fedi, középpontjában fából faragott csillár függ. A templomhajó nyugati oldalán karzat fut végig. Érdekes, hogy a hajóban a férfiak részére fenntartott helyet osztófallal választották el a nők helyétől. A templom mellett régi harangokat állítottak ki.
 

« Vissza az előző oldalra