verecke tour
Tourinform és Szolgáltató Iroda
90200 Beregszász, Bethlen Gábor u.2., Kárpátalja, Ukrajna,
Pásztor Ferenc Közösségi Ház épülete
mob:+380-507-453-457 (UA), 06 20 4981423 (HU)
verecke7@gmail.com  |  http://karpataljaturizmus.hu

Kárpátaljai utazások · Helytörténet · Kárpátalja. Szeklencei fatemplom.

Kárpátalja. Szeklencei fatemplom.

Szeklencén (Szokirnica) található a huszti járás négy gótikus fatemplomának egyike - mely a népi építőművészet remeke. A templom a község központjában található a főúttól jobbra. A helyi görög katolikus közösség a közelben kezdte meg egy nagy kőtemplom építését, melyet 1993-ban szentelt fel Iván Margitics püspök.

A szeklencei fatemplom Ikonosztáza 1748-ban készült. A patinás faragás szerves részét képezik a cárajtó és a gyertyatartók. A szovjet érában a templomot bezáratták, ezidőben több ikonnak lába kélt. Iván Orosz helyi parochus 1948-tól 1956-ig észak-oroszországi munkatáborokban sínylődött.
Az épület restaurátorainak véleménye szerint a templom a nagyszőlősi járási Sasvárról származik, ahol a XVII. század elején építhették fel imaház céljából, torony nélkül. Innen szállították át 1770-ben Szeklencére, ahol átalakították, és toronnyal toldották meg. Szomszédságában magas harangláb áll, melyet úgyszintén 1770-ben emeltek.
Keletelt szentélye sokszögzáródású, hajója, előtere és zárt tornáca azonos szélességű. Itt is jellemző a keletről nyugatra növekvő tömeg, s a torony uralkodó szerepet játszik. Boronafalainak széles, vízszintes gerendái simán illeszkednek, így összefüggő, egységes falnak tűnnek. Kontyolt, egységes kettős tető fedi, mely a szentély felett alacsonyabb. A körbefutó alsó, szélesen kiülő tető a konzolosan kiképzett gerendavégekre támaszkodik. A templom nyugati vége felett - szerkezetileg az előtérre terhelt - fent kissé keskenyedő négyzet alaprajzú torony emelkedik, mind a négy oldalán árkádos galériával. A felette lévő toronysisak négyzet alapú sátortetőből indul, majd hegyes nyolcszögletű formába vált át, csúcsán kovácsolt kereszttel. A sátortető élein négy fiatorony áll, formájuk a nagy torony formáit követi, s együtt harmonikus és könnyed kompozíciót alkotnak. Nyugati végének alsó szintjén a zárt tornác nyílásai háromszög formájúak. Felette az emeleten nyitott galéria van. A tetőt trapéz végű, vastag tölgyzsindely fedi. Az alsó tetőt hagyományos zsindellyel, míg a torony felületei és a toronysisak zsindelypikkellyel borítottak. Nyugati kapuját kötélsoros domborfaragás díszíti.
A szentély, a hajó és az előtér dongaboltozattal fedett. Mint általában a többi fatemplomnál, itt is szembetűnő a hajó belső terének magassága: nyugati oldalán karzat fut végig, a szentélyt a hajótól ikonosztáz zárja.
A CityPASS utazási weboldal nyilvántartása szerint, A templomtól délnyugatra áll a négyzet alaprajzú, szoknyás, galériás, sátortetővel fedett harangtorony. A tető felületei zsindellyel, a toronytest zsindelypikkellyel fedettek.
 

« Vissza az előző oldalra