verecke tour
Tourinform és Szolgáltató Iroda
90200 Beregszász, Bethlen Gábor u.2., Kárpátalja, Ukrajna,
Pásztor Ferenc Közösségi Ház épülete
mob:+380-507-453-457 (UA), 06 20 4981423 (HU)
verecke7@gmail.com  |  http://karpataljaturizmus.hu

Kárpátaljai utazások · Helytörténet · Kárpátalja. Nagymuzsaly. Pusztatemplom.

Kárpátalja. Nagymuzsaly. Pusztatemplom.

"Ha az utas Beregszászról Nagy-Muzsaly felé menve a bájdús Borsova liget vidékére lebocsátkozik, az országúttól jobbra szép mező közepén, fák, bokrok közül komoran kiemelkedő templomrom köti le figyelmét, amely egy kétszázad előtt itt virágzott helység egyetlen emlékéül szolgál. Ezt az egyhajós, csinos művészetű és erős építésű templomot méltó közelebbről megtekinteni.

. Kelet felé fekvő, a tízszögnek öt oldalával zárt szentélye páratlan a maga nemében; sarkaiban maiglan meglátszanak a boltgerincek gyámkövei: a templom két széléről magasra emelkednek viharral dacoló tűzfalai; a gazdag tagozatú, fekirányos párkányzattal végződő csúcsíves kapuja fölött négylevelű rózsa s ezenfelül fent a homlokfal csúcsában más díszítményű kerek ablak látszik; a hajó déli falában két körívvel zárt, román stílusú ablakcsarnokát most kődüledék, repkény, bozót lepte be, ami a romnak még regényesebb alakot ad."
Lehoczky Tivadar Beregvármegye monográfiája című műve III, Ez a könyv a Egmont-ban jelent meg. kötetének 829. oldalán ír így vidékünk e nevezetes történelmi emlékművéről. Lehoczky Tivadar szerint a templom alapítója Erzsébet királyné, Nagy Lajos királyunk édesanyja volt, aki a XIV. században többször megfordult vidékünkön, Beregszászban udvart tartott fenn, a város jótevője volt.
Beregszász ekkor még Lamperháza néven szerepelt az okmányokban, már virágzó település volt. Erzsébet királyné és Nagy Lajos uralkodása alatt megélénkült kereskedelme, fejlődött a földművelés, állattenyésztés. Nagy Lajos 1342. szeptember 2-án kelt kiváltságlevelében kihangsúlyozta, hogy Lampertháza szabad királyi városnak tekintendő, ugyanis határszélen fekszik, így megérdemli, hogy különös kiváltságokban részesüljön és pallosjoggal rendelkezzen A király feljogosította a város bíróságát. hogy a határában elfogott bűnözők felett ítélkezzen, lakosai csakis a helyi hatóságoknak tartoztak engedelmességgel. Elrendelte, hogy a tárnokmester legalább 4-5 évente felkeresse a várost, amikor őt illendően kellett fogadni. A város minden évben tíz ötvenköbös hordó bort volt köteles szállítani a munkácsi várnak. Lakosai a királyi birtokhoz tartozó erdőkben szabadon vághattak épület- és szerszámfát, gabonájukat őrlésre bárhova elvihették.
Nagy Lajos és Erzsébet királyné anyagilag bőkezűen támogatták vidékünket, Beregszászt, amely uralkodásuk éveiben Felső-Magyarország egyik legvirágzóbb városa lett.
Erzsébet királynő volt a beregszászi római katolikus templom alapítója. Neki tulajdonítják az egykori kismuzsalyi templom felépítését is, amely a vidék egyik legszebb és leggazdagabb temploma lehetett. Kismuzsalyt 1566-ban a tatárok, 1657-ben a lengyelek rombolták le. Ekkor pusztulhatott el a templom is. A megrettent lakosok egy része a hegyekbe menekült, barlangokban, üregekben rejtőzködött el az ellenség elől. Az egyik ilyen üregben 1831-ben csontvázakat találtak. Az üreg bejáratánál férfi csontváza feküdt, jobbjánál kard hevert. A többiek, főleg nők és gyerekek, fekvő vagy ülő helyzetben fogadták a halált. Egy kőpadon ülő nőtetemet mellette térdeplő férfi mindkét karjával átölelve tartott, a nő karjában egy csecsemő csontváza feküdt. Az üreg bejáratánál félig elolvadt kénkő darabokat találtak a régészek, amiről arra következtettek, hogy a bennszorult embereket kéngázzal fojtották meg.
1657 után sem Kismuzsalyt, sem templomát nem építették újjá. A lakosság Nagy-Muzsalyba költözött. A templom romjait kikezdte az idő vasfoga. Állítólag köveinek egy részét a többször lerombolt, felégetett beregszászi római katolikus templom újjáépítésénél használták fel.

« Vissza az előző oldalra