verecke tour
Tourinform és Szolgáltató Iroda
90200 Beregszász, Bethlen Gábor u.2., Kárpátalja, Ukrajna,
Pásztor Ferenc Közösségi Ház épülete
mob:+380-507-453-457 (UA), 06 20 4981423 (HU)
verecke7@gmail.com  |  http://karpataljaturizmus.hu

Kárpátaljai utazások · Helytörténet · Beregszászi járás Hetyen

Beregszászi járás Hetyen

Hetyen Beregszásztól délnyugatra húzódó úttól mintegy 22 kilométernyi távolságra terül el. Megközelíthető a Beregszászról Csapra vivő, Beregsomból elágazó Csonkapapin átvezető úton, másfelől a Kaszonyból Csonkapapin át a településre vezető úton. A települést kettészeli az itt kanyargó Micz, amely nem messze innét a Csarodába ömlik.....

A Tisza jobb partján - mintegy 15 km-nyire kanyarog innen a legnagyobb magyar folyó - elterülő Hetyen a XIV. században már rendezett település, templomát a falut bíró Kerecsényi család építtette.

1383-ban Hetyény András Miklós fiát említik birtokosául. 1566-ban a tatárok feldúlták a községet. 1623-ben Lónyai László végakarata szerint beiktattak birtokába özvegye Mónai Katalin és leánya, Zsuzsanna. 1653-ban íratott Bótrágyi Jánosra neje, Dobronoki Erzsébet két nemesi udvarházat. Később kaptak itt birtokot még a Bay és Ferenczi családbeliek is. A református hitre tért község 1645-től 1739-ig Csonkapapinak fiókja, aztán anyagyülekezetté vált. Anyakönyvét 1765-től vezetik.

A Tisza szabályozása előtt a Micz vize gyakran árasztotta el a falut, és akkor egyik házból a másikba csónakon közlekedtek a lakosok, azóta a határ is termékenyebb és hasznavehetőbb. A lakosság a földművesség mellett évszázadokon át űzte a kerékgyártó mesterséget. A régiek elmondása szerint a hetyeni kerék eljutott a híres debreceni vásárba is. Egy helyi anekdota szerint minden hetyeni férfiembernek naponta egy kereket kellett elkészítenie. Nem volt kivétel ez alól a pap sem, aki a műhelyben a falra felakasztott hat kerékből tudta reggel, hogy aznap vasárnap van, készülnie kell az istentiszteletre.

A világjáró hetyeniek ily módon a szomszédos községeknél korábban ismerkedtek meg a reformáció tanaival. Az itt élők lelkületét jól példázza a következő történelmi tény is: 1874-ben Csanádi Sándor itteni földbirtokos Kossuth Lajos nevére íratott 6 hold földet, hogy ha majd a turini remete hazatér, indulni tudjon a választásokon. 1875 januárjában ugyanezen földbirtokos Irányi Dániel nevére íratott 14 holdnyi földet, miáltal a fent nevezett személy a választók sorába felvétetett.

    « Vissza az előző oldalra