verecke tour
Tourinform és Szolgáltató Iroda
90200 Beregszász, Bethlen Gábor u.2., Kárpátalja, Ukrajna,
Pásztor Ferenc Közösségi Ház épülete
mob:+380-507-453-457 (UA), 06 20 4981423 (HU)
verecke7@gmail.com  |  http://karpataljaturizmus.hu

Kárpátaljai utazások · Programajánlók · Bethlen-nap Huszton

Bethlen-nap Huszton


A Salánki Íjászkör és a főiskola színjátszóinak bemutatója

Október 20-án első alkalommal került sor a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet által rendezett Bethlen-napra, amelyen az erdélyi államférfi fejedelemmé választásának 400-ik évfordulójára emlékezett Huszt lakossága s minden jelenlévő. Az esemény mottójául Bethlen Gábor szavai szolgáltak: „Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.”

A Huszti Honismereti Múzeum előtti téren megtartott rendezvényt Kölcsey Ferenc Huszt című versével nyitották meg. Majd a himnuszok elhangzását követően ökumenikus imádságra került sor Józan Lajos huszti református tiszteletes és Szulincsák Sándor helyi római katolikus plébános által. Ezt követően került sor az ünnepi beszédekre. Elsőként Kudlotyák Krisztina, a Pro Cultura Subcarpathica igazgatója köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében kiemelte, hogy a huszti vár közelségében rendezett esemény helyszíne szimbolikus, hiszen nem csupán azt mutatja, hogy történelmi városról van szó, amelyben több nemzet képviselői élnek együtt, hanem azt is, hogy „hosszú idők során meg tudunk maradni egy közösségként”. Tóth István, Magyarország beregszászi főkonzulja köszöntőjében Huszt városának történelmi múltjáról, jelenéről, magyarságáról beszélt. „Huszton napjainkban a magyarság számbeli kisebbségben él: közel harmincezres lakosságából kb. 1700 személy vallja magát magyarnak. Ez a magyarság élni akar. Iskolát működtet, s történelmi egyházainkban gyakorolja hitéletét. Ezekhez a törekvésekhez a mai magyar kormányzat minden támogatást megad. Ilyen támogatásból jött létre ez a nap is, amely – s ebben erősen bízom – hagyományt teremt. Olyat, ahol a huszti és a felső-Tisza-vidéki magyarság magyaroknak és a többségi ukránoknak megmutathatja kulturális hagyományait, zenéjét, kulináris sajátosságait. Az ilyen alkalmak igen hatásos eszközei a népek közötti jó viszony elmélyítéséhez.”

Beszédet mondott még Hupka Félix, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Máramaros megyei elnökségi tagja és Volodimir Kascsuk, Huszt polgármestere is. Nagy Klára, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságának kárpátaljai referense pedig Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár üzenetét tolmácsolta a jelenlévőknek.

Végezetül dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnök asszonya szólt a jelenlévőkhöz. Beszédében Bethlen Gábor fejedelemségére emlékeztetett, amelynek ideje alatt Erdély és a hozzá tartozó régió aranykorát élte. „Örülök, hogy a mai nap erre emlékezhetünk Huszton is. S remélem, hogy egy újabb aranykor kezdete lesz ez. Reménykedjünk, s imádkozzunk ezért, s ne csak imádkozzunk, hanem kövessük Bethlen szavait: «Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.» Éljünk jogainkkal, anyanyelvünkkel, lehetőségeinkkel, tartsuk fent iskoláinkat, intézményeinket, adjuk magyar szóra gyermekeinket, s tegyünk meg mindig mindent azért, hogy méltóak legyünk Bethlenhez és korához.”

A rendezvényen jelen volt Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke, Takács Attila, az Erdélyi Magyar Néppárt máramarosszigeti elnöke, a Máramarosszigeti Tiszakő Egylet elnöke, Brodács István, az Erdélyi Magyar Néppárt felsőbányai elnöke, Balogh Dénes, Magyarország ungvári konzulja, valamint a város vezetőségének több képviselője is.

A beszédek elhangzását követően színes kulturális, zenés-táncos mulatság vette kezdetét, amelyen az egykori Máramaros, Ung és Bereg vármegyék néptánc- és énekcsoportjai, fiatal tehetségei mutatták be ének-, tánc- és versmondó tudásukat. Fellépett többek között a nagydobronyi Hímes néptáncegyüttes, az aknaszlatinai Sóvirág néptánccsoport, az Aknaszlatinai Művészeti Iskola Citera és Magyar Zenekara, a huszti magyar iskola tanulói, a viski Szivárvány Hagyományőrző Együttes, a técsői Nereszen tánccsoport, a técsői Hollósy Simon Középiskola énekkara és a derceni Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes is. Egy korhű, Bethlen Gábor Husztra történt bevonulását bemutató előadással színpadra léptek a Salánki Íjászkör és a Rákóczi-főiskola színjátszó szakkörének tagjai, verseket szavaltak a nagybocskói vasárnapi iskola tanulói, a Bustyaházáról érkezett Munkácsi Karolina pedig énekelt és szavalt.

A színes kulturális program mellett arcfestés, kéz­mű­ves­sátrak, finom étkek és borok is várták az érdeklődőket. Ukrán és magyar szót egyaránt bőven hallhattak a jelenlévők, s a nem magyar érdeklődők is láthatóan jól érezték magukat magyar dalokat hallva, magyar táncokat nézve, magyar étkeket falatozva.

A rendezvény létrejöttét a Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

Espán Margaréta

« Vissza az előző oldalra