verecke tour
Tourinform és Szolgáltató Iroda
90200 Beregszász, Bethlen Gábor u.2., Kárpátalja, Ukrajna,
Pásztor Ferenc Közösségi Ház épülete
mob:+380-507-453-457 (UA), 06 20 4981423 (HU)
verecke7@gmail.com  |  http://karpataljaturizmus.hu

Kárpátaljai utazások · Programajánlók · Konferencia a határon átnyúló együttmüködés jegyében

Konferencia a határon átnyúló együttmüködés jegyében

Az elmúlt héten a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, valamint a Kárpátinform Információs Szaktanácsadó és Regionális Fejlesztési Központ közös szervezésében megrendezésre került a „Magyar-ukrán határszakasz közúti kapcsolatainak felmérése”, valamint a „Történelmileg összetartozó határ menti műemlékek feltérképezése” című magyar-ukrán projektek zárókonferenciája. A rendezvénynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom terme adott otthont.
A konferencia résztvevőit elsőként Csizmár Béla, a Beregszászi Járási Tanács elnöke köszöntötte. Üdvözlő szavaiban bemutatta a konferencia résztvevőit és néhány mondatban összefoglalta az ismertetett projektek lényegét. Mint mondta, a Magyarországot és Kárpátalját elválasztó határ egyúttal össze is köti a térségben élőket, ezért lényeges azoknak a nemzeti értékeknek, műemlékeknek az ápolása, amelyek közös múltunkat őrzik. Ehhez azonban nélkülözhetetlen a megfelelő infrastruktúra kiépítése. Mindkettő csak közös összefogással valósulhat meg.
Soós Kálmán, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora üdvözlő szavaiban örömét fejezte ki, hogy az intézmény időről időre helyt ad tudományos konferenciáknak. A mostani témának jó alapot adott a közelmúltban kiadott Kárpátalja műemlékei című kötet, amelynek szerzői sajnálattal konstatálták, mennyire hiányosak az erre vonatkozó ismeretek. A felszólaló hangsúlyozta, hogy üdvözlendő minden olyan kiadvány, amely hozzájárul a térség múltjának bemutatásához, azonban nagyon lényeges, hogy ezek tartalmukban is időtállóak legyenek.
Dályai Józsefné, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal referense részletesen ismertette a „Történelmileg összetartozó határ menti műemlékek feltérképezése” elnevezésű kezdeményezést. Az európai uniós pályázat célja az volt, hogy feltérképezzék a két világörökség cím várományos terület műemlékeit a Beregben és a Kárpátokban. A mostani projekt a remények szerint ráirányítja a figyelmet azokra a településekre, ahol elnéptelenedéstől és elöregedéstől kell tartani, és ahol fel lehet tárni a még meglévő örökségeket. Az elvégzett kutatások eredményei a „Műemlékek a Kárpátok és a Tisza ölelésében” címmel a közelmúltban megjelent kiadványban láttak napvilágot.
A hivatali referens a műemlékvédelemmel kapcsolatos projekt mellett részletesen szólt a magyar-ukrán határszakasz közúti kapcsolatainak felméréséről is. Mint mondta, a műemlékek megismerése is csak akkor valósulhat meg, ha azok megközelíthetősége biztosított, azaz ha megfelelő úthálózat is rendelkezésre áll.
Szuhóczky Gábor, az Euroadvance Projektmenedzsment Szervezet képviselője „a Határon átnyúló pályázatok a közös fejlesztések szolgálatában” címmel tartotta meg előadását, amelyben hangsúlyozta, hogy a magyar-ukrán határszakasz mind társadalmi, mind gazdasági szempontból periférikus helyzetű. A térség felzárkóztatása érdekében szükséges volna a Beregdaróc–Déda és a Kispalád–Nagypalád határátkelőhelyek megnyitása, a várakozási idő rövidítése, valamint — pályázati források kiaknázásával — közös közútfejlesztési koncepció kialakítása. A közúti infrastruktúra fejlesztése alapját képezi a térség gazdasági felzárkóztatásának, valamint a turisztikai célpontok jobb megközelíthetőségének.
Szabó Tamás muzeológus a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatóságának munkatársa a megyében található műemlékekről tartott ismertetőt. A jelenlévők megtudhatták, hogy az Ukrajnával határos terület műemlékei között 47 templom, 8 kastély vagy kúria, 21 népi lakóház, 9 harangláb vagy harangtorony, 2 ipari műemlék (malom) és 1 várrom található.
Csatáry György, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelmi tanszékének vezetője a Beregvidék műemlékvédelmének múltjáról és jelenéről beszélt. Mint mondta, napjainkban azok a műemlékek maradtak meg viszonylag jó állapotban, amelyeknek jelenleg is gazdájuk van. Sajnálatos módon az állami felügyelet alatt álló épületek állaga nem kielégítő. A Beregvidéken jelenleg 11 országos jelentőségű műemléket tartanak számon. Előadásában a vidéki kúriák, kastélyok helyzetét jellemezte, hangsúlyozva, hogy egy részüket a gondos ápolásnak köszönhetően viszonylag jó állapotban sikerült megőrizni. Néhány közülük a gondozatlanság, valamint a szakszerűtlen felújítások következtében komoly veszélybe került, a nem korhű rekonstrukció miatt veszített értékéből.
Szuhóczky Gábor projektmenedzser „Görög katolikus műemlékek Kárpátalján és Magyarországon” címmel tartott ismertetőt, hangsúlyozva a fatemplomok jelentőségét.
Sepa János, a Beregvidéki Múzeum igazgatója röviden jellemezte a beregszászi Bethlen-Rákóczi kastély (Grófudvar) történelmi múltját ismertető levéltári anyagokat, majd Kész Géza történész, a Kárpátaljai Református Egyház Múzeumának és Levéltárának igazgatója tartott előadást „Műemlékvédelem és értékmegőrzés a Kárpátaljai Református Egyház múzeumában és levéltárában” címmel.
Csizmár Sarolta, a Kárpátinform Információs Szaktanácsadó és Regionális Fejlesztési Központ igazgatója vázolta Kárpátalja turizmusának helyzetképét, a régióban fellelhető műemlékek jelentőségét a térség turisztikai programkínálatában.
« Vissza az előző oldalra